W jaki sposób bank zabezpiecza się na wypadek braku spłaty kredytu hipotecznego?

Niekiedy wydaje się, że dla banków udzielających kredytów hipotecznych najtrudniejszą rzeczą jest znalezienie kredytobiorców posiadających odpowiednie możliwości finansowe. Nie ma to większego znaczenia, ponieważ jest to sprawa zabezpieczeń. Teoretycznie zabezpieczeniem kredytu hipotecznego może być zakupione mieszkanie, jeżeli jest to własność hipoteczna. Jednak w praktyce mieszkanie, które jest przedmiotem operacji kredytowej, nie zostało jeszcze zakupione. Dopiero bank udzieli nam kredytu na zakup mieszkania, co oznacza, że mieszkanie nie jest jeszcze naszą własnością.

Najpierw bank musi nam wypłacić pieniądze, abyśmy mogli sfinalizować zakup mieszkania, dopiero w późniejszym czasie następuje uregulowanie wszystkich formalności związanych z prawem własności mieszkania. Nierzadko budzi to obawy banków. Dlatego wiele banków w związku z tą sytuacją udziela kredytów hipotecznych w przypadku, gdy uzyska inne dobre zabezpieczenie, co jest trudne, ponieważ większość osób decydujących się na kredyt w celu zakupu mieszkania, nie ma takich zabezpieczeń.

Jakie inne rozwiązania proponują banki, aby zabezpieczyć się przed brakiem spłaty kredytu hipotecznego?

Jednym z takich rozwiązań jest ustanowienie przez spółdzielnię lub innego zarządcę hipoteki mieszkania na rzecz banku. Po zapłacie pieniędzy dzięki kredytowi hipoteka nadal będzie obciążać mieszkanie.

Kolejnym rodzajem zabezpieczenia ze strony banku jest zgoda potencjalnego kredytobiorcy na ustanowienie hipoteki na jego dotychczasowym mieszkaniu, w którym mieszka przed zakupem nowego. Rzadko jest to możliwe, ponieważ często jest to mieszkanie wynajmowane lub własnościowe, ale kredytobiorca chce je sprzedać, a pieniądze otrzymane ze sprzedaży przeznaczyć na zakup nowego mieszkania, np. wkład własny potrzebny do otrzymania kredytu hipotecznego.

Innym rodzajem zabezpieczenia jest ustanowienie hipoteki na rzecz banku przez inne osoby, np. członek rodziny kredytobiorcy może zastawić swoje mieszkanie lub dom, aby bank udzielił kredytu.

Jeśli osoba starająca się o kredyt hipoteczny ma inne zabezpieczenia, np. cenną działkę budowlaną, może także się tym posłużyć, aby bank udzielił kredytu na zakup mieszkania.

Problemy z zabezpieczeniami sprawiają, że większość osób, która ma zamiar starać się o kredyt hipoteczny, może go nie otrzymać. Mimo wszystko każdego roku banki przyznają coraz więcej kredytów mieszkaniowych.

Czy bank przyzna nam kredyt hipoteczny, gdy nie posiadamy żadnego zabezpieczenia?
Na pewno ta kwestia może nas nurtować, gdy nie mamy żadnego zabezpieczenia, starając się o zaciągnięcie kredytu na zakup mieszkania. Wtedy chyba najlepszym wyjściem z sytuacji może okazać się zabezpieczenie hipoteczne ze strony członka rodziny. Być może nasi rodzice lub rodzeństwo wyrażą zgodę, aby ustanowić hipotekę ich domu lub mieszkania na rzecz banku, w którym chcemy wziąć kredyt hipoteczny. Wtedy zyskamy pewność, że bank udzieli nam kredytu na zakup mieszkania, oczywiście pod warunkiem, że spełnimy pozostałe wymogi, aby zakwalifikować się do otrzymania kredytu. Oprócz posiadania zabezpieczenia i bycia osobą pełnoletnią, wymagany jest także stały comiesięczny dochód członków rodziny, najlepiej otrzymywany z tytułu umowy o pracę, brak zadłużeń, szczególnie w stosunku do innych banków oraz dobra historia kredytowa, czyli najlepiej nie mieć w przeszłości zaciągniętych żadnych kredytów, a jeżeli były zaciągane, to powinny być spłacane w terminie.