Kredyty gotówkowe – trzy elementy zdolności kredytowej

Jeżeli postanawiamy się starać o przyznanie kredytu gotówkowego przez instytucję bankową i składamy w tym zakresie odpowiedni wniosek, rozpoczyna się procedura badania naszej zdolności kredytowej. Z pewnością mogliśmy zetknąć się z tym pojęciem niejednokrotnie w ciągu naszego życia, niemniej jednak nie wszyscy wiedzą, co dokładnie się za nim kryje. Tymczasem ocena zdolności kredytowej ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o decyzję banku dotyczącą przyznania nam kredytu gotówkowego lub też udzielenia odpowiedzi odmownej w tej sprawie. Zdolność kredytowa ma za zadanie dać bankowi pewien pogląd na naszą sytuację finansową i wiarygodność jako kredytobiorcy. Nie oznacza to jednak, że możemy odpuścić sobie samodzielną analizę własnego budżetu – jesteśmy bowiem osobami w pełni wtajemniczonymi we wszelkie detale w tym zakresie i musimy z tego skorzystać, jeśli planujemy zaciągnięcie kredytu gotówkowego. Działania banku obarczone są bowiem pewnym ryzykiem błędu. Musimy więc zastanowić się sami nad tym, czy w ogóle możemy sobie pozwolić na takie zobowiązanie. Tymczasem działania podejmowane przez bank obejmują takie kwestie jak weryfikacja naszej historii kredytowej, sprawdzenie naszych zarobków oraz wydatków, a także ocena naszej stabilności finansowej.

Zarobki a zdolność kredytowa
To, ile zarabiamy, ma bardzo duże znaczenie. Kwota ta powinna być adekwatna do tego, o jaką sumę staramy się w drodze kredytu gotówkowego. Poza tym nasze przychody są istotne dla banku z perspektywy tego, aby oszacować, czy będziemy w stanie spłacać comiesięczne raty, do których uiszczania będziemy zobowiązani. Przy potwierdzaniu wysokości zarobków wykorzystuje się rozmaite dokumenty, których zakres może się różnić, w zależności od tego, skąd osiągamy przychody. Nieraz banki proszą potencjalnych kredytobiorców o oświadczenie związane właśnie z kwotą zarobków. Jeżeli jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę, wymagane może być potwierdzenie od pracodawcy, ile wynosi nasza pensja. Podobnie w kwestii umów cywilnoprawnych. Z kolei osoby prowadzące własną działalność gospodarczą niejednokrotnie wykorzystują w takich sytuacjach wyciągi z kont bankowych, czy też deklaracje podatkowe, jako potwierdzenie wysokości swoich przychodów.

Wydatki a zdolność kredytowa
Ważne jest także to, ile wydajemy. Stosunek wydatków do zarobków powinien bowiem pozwalać na pokrycie comiesięcznej raty. Takie dane zazwyczaj w jakiś sposób się szacuje, ponieważ trudno jest dokładnie określić konkretną kwotę wydatków. Często stosuje się tutaj wyznacznik w postaci tego, ile osób ma się na utrzymaniu. Można też wykorzystać oświadczenie w tej kwestii. Nie bez znaczenia pozostają tutaj również nasze aktualne zobowiązania, jeśli takowe mamy. Nie jest raczej trudne do zrozumienia to, że jeżeli zarabiamy mniej, niż wydajemy lub powinniśmy wydawać (na przykład nie regulujemy naszych zobowiązań), wówczas nasza wiarygodność jako kredytobiorców może ulec znacznemu obniżeniu.

Historia zobowiązań a zdolność kredytowa
Banki sprawdzają osoby zainteresowane zaciągnięciem kredytu gotówkowego również pod kątem aktualnych oraz przeszłych zadłużeń. Służą do tego specjalne bazy danych odnoszące się do informacji o charakterze gospodarczym. Instytucje bankowe weryfikują więc chociażby to, czy w przeszłości regularnie spłacaliśmy rany innych kredytów, jeśli takowe mieliśmy na swoim koncie. Pusta historia kredytowa jest czymś, z czego banki generalnie nie są zbytnio ucieszone – wówczas mają bowiem do dyspozycji mniejszą ilość informacji na nasz temat.